WITH US YOU CAN

USE YOUR RESOURCES MORE EFFECTIVELY

APPLYING

BEST SOLUTIONS FOR YOU

ProventPharma

PROVEN COMBINATION OF PHARMA AND BUSINESS COMPETENCE

ProventPharma

KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE

SAVJETOVANJE

ProventPharma pruža usluge savjetovanja na području registracije lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani:

  • pregled registracijskog dosjea u svrhu ocjene usklađenosti s važećom legislativom i regulativom, odnosno prihvatljivosti dokumentacije za regulatorno tijelo;
  • savjetovanje i pomoć pri odabiru regulatorne strategije za Vaš proizvod;
  • edukacija iz područja regulative lijekova;
  • podrška pri izradi standardnih operativnih postupaka.

Pročitaj više

REGULATORNI POSLOVI I REGISTRACIJA

ProventPharma priprema zahtjev za registraciju (nacionalni postupak/ MRP/ DCP).

ProventPharma izrađuje:

  • izvješća stručnjaka o nekliničkoj i kliničkoj dokumentaciji o lijeku i odgovarajuće sažetke;
  • izvješća stručnjaka o kakvoći lijeka;
  • tekstove sažetka opisa svojstava lijeka, upute za lijek i označavanja u skladu s EU zahtjevima i smjernicama.

 

ProventPharma provodi ispitivanje razumljivosti upute o lijeku.
ProventPharma za Vas provodi regulatorne aktivnosti i nakon ishođenja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Pročitaj više

ZASTUPSTVA I DISTRIBUCIJA

ProventPharma zastupa strane kompanije pružajući podršku i usluge vezane uz izradu farmakoekonomskih analiza, uključivanje lijeka na Osnovnu i Dopunsku listu lijekova HZZO-a, promidžbu i prodaju.

Pročitaj više


FARMAKOVIGILANCIJA

ProventPharma pruža uslugu lokalne osobe odgovorne za farmakovigilanciju u skladu sa zakonodavstvom.

Pročitaj više